ubuntu_logoSebagai pentadbir sistem , anda perlu melaksanakan penambah baikan , kemaskini dan pemasangan aplikasi pada server ubuntu anda setiap masa. Sudah pasti ia akan memakan banyak data internet anda. Terutama apabila melibatkan server yang banyak dan aplikasi yang besar. Sedikit sebanyak akan mengangu kelancaran laluan internet anda. Bagi mengurangkan perkara ini dari belaku dan dengan hanya mengunakan rangkaian dalaman anda untuk melakukan proses kemaskini . Kelajuan dan pengunaan data internet anda pasti akan dapat di kurangkan. Kali ini techsemut akan berkongsi kaedah untuk menjalankan pelayan repo bangi server ubuntu anda yang akan mengunakan aplikasi apt-mirror yang di sediakan pakagenya  dalam ubuntu.

Langkah pertama , Pasang pelayan apache anda

$ sudo apt-get install apache2

seterusnya buat pemasangan aplikas apt-mirror anda

$sudo apt-get install apt-mirror

Sekarang , anda perlu menyediakan diraktori untuk menyimpan data aplikasi repo anda. Anda memerlukan 130 G data penyimpanan untuk tujuan ini.

$sudo mkdir /repoaku

sekarang buka fail /etc/apt/mirror.list

$sudo vi /etc/apt/mirror.list

masukkan maklumat di bawah pada fail ini

set base_path /repoaku

simpan perubahan yang telah di buat , kemudian larikan arahan di bawah untuk memulakan muat naik data dari repo utama

$sudo apt-mirror

contoh output :

Downloading 162 index files using 20 threads...
Begin time: Wed Aug 5 16:09:16 2015
[20]... [19]... [18]... [17]... [16]... [15]... [14]... [13]... 
[12]... [11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]...

Langkah seterusnya , Masukkan proses ini pada proses cron job anda supaya ia akan di kemaskini seperti yang anda inginkan.

$sudo crontap -e

masukkan maklumat di bawah
0 4 * * * apt-mirror /usr/bin/apt-mirror > /var/spool/apt-mirror/var/cron.log

di mana repo anda akan di kemaskini setiap 4 pagi

Seterusnya , jadikan repo anda sebagai umum supaya boleh di capai melalui internet dan apache

sudo ln -s /reporaku/mirror/us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ ubuntu

kemudian , masukan server repo anda pada fail repo

$sudo vi /etc/apt/sources.list

deb http://192.168.1.102/ubuntu trusty universe
deb http://192.168.1.102/ubuntu trusty main restricted
deb http://192.168.1.102/ubuntu trusty-updates main restricted
$ sudo apt-get update

Akhirnya , anda boleh mengunakan repo anda

$sudo apt-get install appsname

 

By hasnan

Diploma dalam Sains Komputer (IT) dari UTM Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (IT) dari UKM