terpakai malaysia ucanlah system restorant malaysia

Cara untuk membesarkan saiz pada VDI mengunakan arahan aplikasi virtualbox

Jika anda mengunakan server virtual yang mengunakan format VDI cara ini membolehkan anda membesarkan lagi storan virtual anda menjadi lebih besar , sebelum ia dilakukan pastikan cakra keras HDD anda mempunyai ruang yang cukup dengan saiz yang di perlukan .

1. Tukar fail VDI kepada jenis yang biasa (boleh di besarkan) dengan membuat pendua

VBoxManage clonehd [old-VDI] [new-VDI] –variant Standard

2. besarkan fail baru yang telah di klone pada saiz yang anda perlukan

VBoxManage modifyhd [new-VDI] –resize [megabytes]

Kini anda telah membesarkan saiz cakra tadi , pada antaramuka virtual box atau lain-lain aplikasi , ubah kepada virtual disk yang baru anda ubahsuai tadi .  Mulakan sistem pengoperasian virtual anda seperti biasa.

Setelah saiz di besarkan , anda perlu memuat naik Live ISO bagi aplikasi gparted . Setkan virtual box and untuk memulakan membaca ISO dari gparted live cd.  Anda besakan partition mengikut ruang yang telah di besarkan kemudian simpan . boot semula dan kini virtual host anda akan mempunyai saiz cakra yang lebih besar.

Jika anda mengunakan CENTOS taip arahan di bawah bagi membesarkan / anda

lvextend -r -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

 

 

Write a Comment

view all comments

*