Ketahui resiko kesihatan anda dan langkah menanganinya.

Pihak kementerian kesihatan malaysia telah mengwujudkan satu sistem yang akan membuat penilaian dan akan memaklumkan resiko kesihatan yang anda bakal alami dengan gaya hidup anda tersebut .  Ia juga akan memberi tips-tips dan langkah-kangkan untuk anda menangani bagi mengelakan kesan dan resiko tadi terjadi terhadap kesihatan anda.

risk

layari http://hra.moh.gov.my/ untuk maklumat lanjut , Jom sihat  ketahui rasiko dan gaya hudup anda adakah ianya memberi masa depan yang baik atau membahayakan kesihatan anda di masa akan datang.