dengi
Kawasan-Kawasan Kes dengue dipaparkan dalam bentuk map

Dengue , wabak penyakit yang di sebabkan gigitan oleh nyamuk aedes adalah penyakit yang berbahaya dan melular di malaysia. Pencegahan awal dan maklumat awal penting bagi mengelak wabak ini dari terus aktif dan merebak . Kerjasama antara kementerian kesihatan , Mosti dan remotesensing negara . Satu pengkalan data telah di bentuk bagi merekod kes-kes dan kawasan-kawasan panas yang berlakunya wabak ini . Selain dalam bentuk statistik kejadian , Terdapat juga paparam MAP yang menunjukkan kawasan-kawasan yang mempunyai kes dengue yang tinggi dan kerap belakunya wabak ini.

Jom melihat kawasan kita adakah terdedah dengan wabak ini dan mungkin komuniti kawasan anda boleh mengambil langkah proaktif dengan membersihkan kawasan sekitar anda bagi mengelak nyawa anda keluarga dan masyarakat sekeliling selamat dari wabak ini . Tiada Aedes tiada dengue.

Data yang dipaparkan dalam bentuk map dan web ini boleh di perolehi menerusi

idengue.remotesensing.gov.my

dan capaian map menerusi url di bawah

http://idengue.remotesensing.gov.my/&pageifv2/

By hasnan

Diploma dalam Sains Komputer (IT) dari UTM Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (IT) dari UKM