Kita sering beruseha untuk mencari pelaburan yang baik untuk menambah sumber pendapatan dan mengembangkan perniagaan. Terdapat banyak jenis pelaburan di luar sana , namun apakah ianya memberi pulangan yang baik untuk anda ? Ramai yang masih belum mengetahui perkara ini , Buat duit dengan cahaya matahari , ya jana pendapatan dengan cahaya matahari. Bayankgan anda menjadi pembekal tenaga dengan menjanakan ia dari tenaga matahari yang terpancar secara percuma pada kita setiap hari. Selain dari pelaburan , ia juga dapat menjimatkan kos anda dalam penggunaan kuasa elektrik seharian. Modah anda hanya sekali bagi menampung pemasangan namun ianya akan menjana pendapatan anda bagi tempoh 21 tahun . Jika sebelum ini anda sering merungut dengan pihak TNB tapi kini anda akan berasa gembira berurusan dengan mereka , bukan anda yang membayar tetapi mereka yang akan membayar kepada anda.

Kuasa solar / Tenaga Suria adalah kuasa yang di jana dengan mendapatkan kuasa dari cahaya matahari . Cahaya yang di pancarkan ini akan di ambil dan di ubah menjadi tenaga Elektrik dan kemudian boleh di guna pakai untuk perkakasan Elektrik dan Elektrinik anda . Malah kajian kini sedang di buat bagi mengunakan kuasa solar pada pengangkutan seperti kereta dan kapal terbang .

Keupayaan sistem solar telah di buktikan dengan pengunaan teknologi ini terhadap Pemancar Sitelit di ruang angkasa bumi untuk tujuan pemantauan dan juga penyiaran . Memandangkan di Atas pemukaan bumi capaian terhadap cahaya matahari amatlah baik dan tiada ganguan maka ianya dapat menjalankan 100% dengan tenaga solar.

Sinaran suria mencapai atmosfera atas Bumi pada kadar 1,366 watt per meter persegi (W/m2). Faktor-faktor seperti latitud, musim tahunan dan cuaca akan mengurangkan keperolehan tenaga pada paras bumi. Apabila bergerak merentasi atmosfera, 6% daripada sinaran suria tuju (penyuriaan) dipantulkan manakala 16% diserap lalu menghasilkan sinaranpuncak pada khatulistiwa yang berukuran 1,020 W/m². Keadaan atmosfera purata (awan, debu, pencemaran) mengurangkan secara lanjut jumlah penyuriaan pada kadar 20% melalui pantulan dan 3% melalui penyerapan.Keadaan atmosfera bukan sahaja mengurangkan jumlah penyuriaan yang mencapai permukaan bumi tetapi juga mempengaruhi kualiti penyuriaan melalui penyerakan cahaya tuju dan pengubahan spektrumnya.

Gambarajah di atas menunjukan kedudukan malaysia yang amat sesuai mengunakan teknologi ini kerana menerima cahaya dan tenaga matahari dalam jumlah yang amat tinggi.

Selepas melalui atmosfera Bumi, kebanyakan tenaga matahari adalah dalam bentuk cahaya nampak dan sinaraninframerah. Tumbuhan menggunakan tenaga matahari untuk menghasilkan tenaga kimia fotosintesis. Manusia biasanya menggunakan tenaga ini untuk membakar kayu atau minyak fosil, atau memakan tumbuhan.

Bagi memastikan Kuasa solar dapat di jana daripada sinaran matahari , kita memerlukan peralatan-peralatan di bawah. Ketika ini , kos bagi pemasangan komponan-komponen menjana tenaga solar ini adalah tinggi namun jika di lihat dari jangka masa panjang , ianya amat menguntungkan dan mampu menjana pendapatan sampingan dari tenaga ini.

Komponen-komponen bagi menjana tenaga elektrik dari Kuasa solar adalah :-

1. Panel Solar .

Panel solar ini bertujuan untuk mencerap sinarang matahari yang akan di ubah menjadi elektrik . Angaran bagi saiz panel berukuran 300 mm X 300 mm , ia mampu menjana sehingga 10 kW tenaga elektrik. Ada pelbagai jenama dan jenis Panel Solar ini , Kecekapan dan ketahanan adalah berbeza-beza .

2. Solar Charge Controlar .

Peralatan ini digunakan bagi kawalan untuk meng charge bateri bagi tujuan penyimpanan kuasa .

3. Solar Inveter

Solar Inveter atau boleh juga di kenali sebagai PV inveter digunakan bagi tujuan mengubah DC  yang wujud dari  PV solar kepada AC yang akan membolehkan tenaga suria tadi gunakan atau dijual melalui kabel eletrik komersial yang di sambung kan .

SEDA (Sustainable Energy Development Authority of Malaysia ) adalah badan berkanun yang di tubuhkan bagi menyelia penyaluran dan pelaksanaan tenaga solar di malaysia , yang telah di tubuhkan mengikut akta Pembangunan Tenaga Suria 2011 [ack 726] . Bidan kuasa dan tugas SEDA adalah bagi mengurus dan mengawal perlaksanaan pembangunan tenaga suria di malaysia ini seperti yang tertakluk dalam Renewable Energy Act 2011 [Act 725].

Fungsi SEDA Malaysia
SEDA Malaysia mempunyai fungsi yang diberikan kepadanya di bawah Akta Tenaga Boleh Diperbaharui 2011 , mana-mana undang-undang tenaga lestari lain dan juga fungsi-fungsi berikut :

1. Memberi nasihat kepada Menteri dan Entiti Kerajaan yang berkaitan ke atas semua perkara yang berhubungan dengan tenaga lestari termasuk syor undang-undang dan tindakan yang hendaklah digunakan untuk menggalakkan tenaga mampan;

2. Untuk menggalakkan dan melaksanakan objektif dasar kebangsaan bagi tenaga boleh diperbaharui ;

3. Untuk menggalakkan, merangsang, memudahkan dan membangunkan tenaga lestari ;

4. Untuk melaksanakan, mengurus, memantau dan mengkaji semula sistem tarif galakan yang termasuk menjalankan siasatan , mengumpul , merekod dan mengekalkan data, maklumat dan statistik mengenai sistem tarif galakan , dan untuk memberikan apa-apa maklumat data dan statistik kepada Menteri tentang dia boleh dari semasa ke semasa ;

5. Melaksanakan undang-undang tenaga lestari dan mengesyorkan pembaharuan kepada undang-undang itu kepada Kerajaan Persekutuan;

6. Untuk menggalakkan pelaburan sektor swasta dalam sektor tenaga yang mampan termasuklah mengesyorkan kepada Entiti Kerajaan yang berkaitan insentif berhubung dengan cukai , duti kastam dan eksais dan insentif fiskal lain yang terpakai bagi pelaburan itu;

7. Untuk menjalankan atau mengaturkan penjalanan penyelidikan , penilaian, kajian dan khidmat nasihat , mengumpul , menganalisis dan menyiarkan maklumat, statistik dan faktor yang mempengaruhi atau berkaitan dengan pembangunan tenaga mampan dan untuk menyebarkan maklumat , statistik dan faktor yang berkaitan itu kepada Entiti Kerajaan , pelabur awam dan pelabur atau bakal melabur dalam tenaga lestari ;

8. Menjalankan menggalakkan dan menyokong , mengikut cara yang SEDA Malaysia difikirkan aktiviti patut, penyelidikan dan inovasi yang berhubungan dengan tenaga lestari ;

9. Untuk menjalankan, menggalakkan dan sokongan, mengikut cara yang SEDA Malaysia difikirkannya patut, latihan atau program lain yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan pembinaan kapasiti dalam sektor tenaga yang mampan ;

11. Melaksanakan langkah-langkah untuk menggalakkan penyertaan awam dan mempertingkatkan kesedaran awam mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tenaga lestari ;

12. Bertindak sebagai pusat yang akan membantu Menteri pada:
perkara yang berhubungan dengan tenaga lestari ;

13. perkara-perkara perubahan iklim yang berkaitan dengan tenaga
Menjalankan apa-apa fungsi lain yang diberikan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang tenaga lestari dan melaksanakan apa-apa fungsi lain yang merupakan tambahan yang bersampingan dengan atau berbangkit daripada apa-apa fungsi di atas.
Sumber : Akta SEDA 2011 ( S. 15)

Satu program telah di wujudkan oleh seda dan TNB bagi membolehkan pengguna menjual kembali tenaga solar yang di pasang di rumah . Program ini adalah kontrak bersama TNB selama 21 tahun di mana pelangan akan di bayar oleh pihak TNB setiap kWt tenaga yang di salurkan kepada TNB . Angaran pendapatan bulanan adalah RM 500 bagi sebuah rumah .  Ini adalah angaran kasar bagi rumah teres yang mengunakan panel 4 kW yang di pasang pada bumbung rumah anda . Bagi rumah bersaiz besar , Kemampuan memasang boleh di pertingkatkan sehingga 10kW panel solar .

Kos Pemasangan bagi 1 kW adalah dalam RM 10,000 hingga RM 12,000 sebagai contoh rumah anda memasang 4kW panel maka kos pemasangan angaran adalah

RM 12,000 X 4 = RM 48,000

RM 48 , 000  ÷  21 = RM 2286

RM 2286 ÷  12 =  RM 190.50

Maka jika angaran Jumlah pendapatan anda RM 500 Sebulan , Maka setiap bulan pulangan yang akan anda dapat adalah RM 309.50 .

Di atas adalah kiraan ringkas dan nilai ini akan bertambah mengikut harga pasaran tenaga yang telah di tetapkan oleh TNB . Anda juga akan nampak bahawa harga jualan yang anda jual berbanding harga yang anda gunakan di rumah amat berbeza di mana harga jualan kepada TNB adalah lebih tinggi berbanding dari harga per kilowatt yang anda gunakan di rumah .

Gambar di atas menunjukan Contoh Pemasangan

Gambar dari artikel Portal The Star

B

erikut adalah Ringkasan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemasangan . Panduan ini disediakan oleh pihak SEDA.

Langkah 1
Berminat Sertai semak / pengesahan   (dengan  www.seda.gov.my) :
» Dasar Tenaga Bolehubah 2011  (Feed-in Approval and  Feed-in Tariff Rate) 
» Dasar Tenaga Bolehubah 2011 (Criteria for Renewable Resources) 
» Dasar Tenaga Bolehubah 2011 (Renewable Energy Power Purchase Agreements) 
» SEDA Malaysia : RE quota (permohonan merujuk kepada skedule  FiT Commencement Date)
Langkah 2
» Geran Tanah / Rumah Bagi kawasan ingin di pasang dengan  / Surat Kebenaran dari pemilik kawasan (Jika Rumah/Kawasan bukan hak individu)
» Rekebentuk Pemasangan  (Kapasiti, Butiran Teknikal, dan lain-lain)
» Semak dengan pihak perkuasa tempatan dan jabatan kerajaan lain yang berkaitan
» Sumber Pembiayaan kewangan & Maklumat kewangan obtain financing offer letters/term sheet
» Menyediakan Pelan Kerja dan major milestones
Langkah 3
Permohonan FiA (Secara Atas Talian Atau Manual)
Lulus
Langkah 4
» Tandatangan Pejanjian Tenaga Boleh Ubah(REPPA) dengan Syarikat Pembekal Tenaga  (DL) Dalam kes ini TNB
Daftar dan tandatangan  REPPA dengan pihak SEDA Malaysia
Langkah 5
Tandatangan Perjanjian Kewangan untuk memenuhi keperluan bayaran dan sebagainya
Langkah 6
» Syarikat pembekal/ Syarikat Kontraktor & Selesaikan pemasangan sistem PV 
Langkah 7
Pemasangan meter FiT
Langkah 8
» Pengujuan pemasangan  (Perlu di sahkan oleh  mereka  berkelayakan)
Langkah 9
» Tarikh Mula FiT 
Maklumkan notis tarikh mula FiT kepada pihak SEDA & TNB Sebelum dan selepas tarik mula perkhidmatan 
Mula Pelaksanaan Tempoh FiT
Langkah 10
» Bacaan Meter Bulanan
» TNB akan melakukan pembayaran secara bulanan selepas bacaan meter di buat
» Bacaan FiT akan di bayar oleh pihak TNB dalam masa 30 hari.

Proses pejanjian dengan pihak TNB selama 21 tahun akan di buat antara anda dan pihak TNB . Semua proses ini perlu melalui SEDA. Perkara-perkara berikut perlu anda ambil perhatian di dalam proses ini.

Sebelum pemasangan di buat , Pastikan anda mendapat kuota dari pihak SEDA , Anda tidak perlu membayar apa-apa dalam proses ini . Dokument-Dokument yang perlu di sertakan dalam permohonan kuota dengan SEDA adalah :-

1. Salinan Kad Pengenalan

2. Salinan Pembelian Rumah

3. Salinan Cukai Tanah / Geran

4. Salinan Bil elektrik

5. Penyata Kewangan

Setelah proses dengan pihak SEDA berjaya , Pihak penyedia perkhidmatan pemasangan anda akan menyediakan dokument pejanjian REPPA . Anda perlu mengisi borang PV1/PV2/PV3 , Borang PV1 bagi Jualan kuasa segingga 1,000 kWp  , borang PV2 adalah bagi jualan kuasa melebihi 1,000 kWp hingga 12,000 kWp. Setelah pejanjian dengan pihak TNB selesai , Proses pemasangan akan di buat oleh syarikat yang anda telah pilih seperti senarai sebelum ini.

Gambar di atas menunjukan Kadar Fit Bagi jualan kepada pihak TNB.

Maklumat lanjut mengenai pejanjian REPPA anda boleh menghubungi :-

a) TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)

Dr. Ahmad Jaafar Abdul Hamid 

di talian 03-7967 9377 atau email RE@tnb.com.my.

R.E. Unit,

Customer Service and Marketing Dept,

TNB Distribution,

17th Floor, Wisma TNB,

Jln Timur, Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia.

 

b) SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. (SESB)

Mr. Terrence John Kouju

di talian 088 – 282 478 atau email terrencek@sesb.com.my

 

Chief Engineer

Sustainable Energy Development,

Asset Development,

6th Floor, Wisma SESB,

Jalan Tunku Abdul Rahman,

88673 Kota Kinabalu,

Sabah, Malaysia.

Bagi  urusan pemasangan , hanya syarikat-syarikat yang telah mendapat sijil dan kebenaran dari pihak SEDA sahaja dibenarkan membuat pemasangan yang akan di terima oleh pihak TNB . Di bawah ini disenaraikan syarikat-syarikat yang telah mendaftar dengan pihak SEDA.

BARYSOL (M) SDN BHD SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
12-02 BLOCK A PLAZA JELUTONG
PRSN GERBANG UTAMA SECTION U8, BUKIT JELUTONG
40150 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0378323545
Fax No. :  0378323546
Website: http://www.barysol.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : SITI SARAH BT. ABDUL HANAN
Position : PROJECT ENGINEER
Telephone No. : 0127703453
Email : sarah.hanan@barysol.my

Description of Products and Services :
DISTRIBUTOR FOR KACO NEW ENERGY PRODUCTS / DESIGN & MANUFACTURING OF PV MOUNTING & BUILDING STRUCTURES / PV SYSTEM DESIGN / CONSULTING FOR IMPLEMENTATION OF LARGE SCALE SOLAR POWER PLANTS

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
MS 1837:2010 / CE / LOCAL WIND LOAD REQUIREMENTS / ROHS

CORETEC SYNERGY SDN. BHD. PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
E8-08 BLOCK E
NO. 8 JALAN PJU 1A/7A, ARA DAMANSARA
47301 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0125201337
Fax No. :  0360910141
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : LEE CHEE HUENG
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 0125201337
Email : chlee@coretec.com.my

Description of Products and Services :
DISTRIBUTOR OF HCTC STEAM TURBINE AND GENERATOR. THE COMPANY PROVIDES ENGINEERING DESIGN PROCUREMENT MANUFACTURING & INSTALLATION FOR VARIOUS STEAM TURBINE

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
FOR STEAM TURBINE AND GENERATOR SET: 1. EN 60204-1:2006+A1:2009 2. EN ISO 12100-1:2003+A1:2003 3. EN ISO 12100-2:2003+A1:2003 4. EN ISO 14121-1:2007 5. EN 60204-1:2006

ECO GEO SOLAR SDN BHD (SOLARLAND) PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN
NO. 58 JALAN PUTERI 2/4 BANDAR PUTERI
47100 PUCHONG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0380637889
Fax No. :  0380637797
Website: http://www.solarland.com.my
Category : MANUFACTURER
Contact Person : JOSH.S.ENG
Position : C.E.O
Telephone No. : 0380637889
Email : josh@solarland.com.my

Description of Products and Services :
SOLARLAND PHOTOVOLTAIC MODULES ARE DESIGNED FOR BOTH COMMERCIAL AND DOMESTIC APPLICATIONS SUITABLE FOR OFF-GRID AND GRID-TIED SYSTEMS AND OFFER BOTH HIGH PERFORMANCE AND RELIABILITY.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
OUR FACTORY IS ISO9001 ACCREDITED. SOLAR PANEL ARE CE CERTIFIED ACCORDING TO THE IEC61215:2005 STANDARD AND COMPLY WITH BUREAU VERITAS TUV AND CSA-C&US.

EMSB ASIA PACIFIC SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
28-2 JALAN SS 21/39
DAMANSARA UTAMA
47400 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60377258689
Fax No. :  60377259689
Website: http://950559U
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : ALVIN YON MENG HON
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 0122980213
Email : engineering@emsbco.com

Description of Products and Services :
SUPPLY HIGH EFFICIENCY AND RELIABLE MONO OR POLYCRYSTALLINE SOLAR MODULES SUITABLE FOR RESIDENTIAL COMMERCIAL OFFICE AND FACTORY

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
modules have been tested by major quality and safety institutions and are certified for global use according to international quality and standards ISO 9001 and 14001 e.g. IEC 6121661730 UL1703 MCS

EZ SOLAR VINA SDN BHD PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN
NO.58 JALAN PUTERI 2/4
BANDAR PUTERI
47100 PUCHONG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0380637889
Fax No. :  0380637797
Website: http://www.cellvenergy.com
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : ANNIE SIM
Position : ASSISTANT TO CEO
Telephone No. : 0162287532
Email : annie@cellvenergy.com

Description of Products and Services :
TO OFFER HIGHEST QUALITY SOLAR COMPONENTS FOR BOTH ON GRID AND OFF GRID SYSTEM. BIPV SYSTEM SOLAR PANEL INVERTER CONTROLLER DC CABLE MOUNTING STRUCTURE COMBINER BOX DC AND AC SPD DC & AC MCB

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
ALL THE PRODUCTS ARE COMPLIED WITH INTERNATIONAL STANDARD.

FYF ENGINEERING SDN BHD SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN
NO 19
JLN DC1/25, DESA COALFIELDS
47000 SUNGAI BULOH
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0125015946
Fax No. :  0360383545
Category : CONSULTANCY
Contact Person : IR AHMAD FADZLI BIN MAT RAHIM
Position : ISPQ
Telephone No. : 0125015946
Email : fadzlirahim@gmail.com

Description of Products and Services :
1) PROPOSE DETAILED DESIGN FOR CCC/PSS 2) ARRANGE FOR CCC/PSS WITH TNB 3) PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY FROM TENDER DOCUMENT PREPARATION, CONSTRUCTION, TESTING, COMMISSIONING AND POST-COMMISSIONING

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
COMPLIANCE TO: 1) MS1837 2) ST/SEDA RULES AND REGULATIONS 3) TNB GUIDELINES
HAGER ENGINEERING (M) SDN BHD SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
LEVEL 5 LOT 8 JALAN ASTAKA U8/84
SEKSYEN U8 BUKIT JELUTONG
40150 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0378591935
Fax No. :  0378591945
Website: http://www.hager.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : MAZLIAZHAR BIN ABDUL LATIF
Position : MARKETING ENGINEER
Telephone No. : 0378591935
Email : general@hager.my

Description of Products and Services :
WE SUPPLY MODULAR PHOTOVOLTAIC PROTECTION RANGE OF MCB SPD FUSE CARRIERS & LINKS AND ISOLATOR/DISCONNECTOR SWITCH

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
INTERNATIONAL COMPANY BASED IN FRANCE AWARDED WITH ISO 9001 : 2008.
Category : MANUFACTURER
Contact Person : MAZLIAZHAR BIN ABDUL LATIF
Position : ENGINEER, MARKETING & TECHNICAL
Telephone No. : 0378591935
Email : general@hager.my

Description of Products and Services :
SUPPLIER FOR PHOTOVOLTAIC PROTECTION DEVICES AGAINST OVERLOADS & SHORT-CIRCUITS, SURGES, DC MAKING AND BREAKING ~ PHOTOVOLTAIC FUSE & CARRIERS ~ SURGE PROTECTIVE DEVICES ~ ISOLATOR/SWITCH DISCONNECTOR

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
INTERNATIONAL COMPANY BASED IN FRANCE AWARDED WITH ISO 9001 : 2008. PRODUCTS COMPLY WITH IEC 60269-2; 60269-2-1 AND IEC 60947-3

JJ-LAPP CABLE (M) SDN BHD PJ, SELANGOR DARUL EHSAN
16 JALAN 51A/225
46100 PETALING JAYA, SELANGOR MALAYSIA
46100 PJ
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60378616288
Fax No. :  60378616299
Website: http://www.jj-lappcable.com
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : EMILY YEO
Position : SALES EXECUTIVE
Telephone No. : 60123380183
Email : emily_yeo@jjsea.com

Description of Products and Services :
WE OFFER COMPLETE SOLUTION SYSTEM IN PV COUPLING LAPP CABLE (PV CABLE & CONNECTOR RS485 CABLE CONDUIT GLAND) & PHOENIX CONTACT (STRING MONITORING SYSTEM TERMINAL BLOCK SURGE PROTECTION DEVICE)

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
OUR GLOBALLY-ACCEPTED PRODUCTS ARE GUARANTEED FOR HIGH QUALITY STANDARDS WITH TUV/UL APPROVAL. YOUR PREMIER SYSTEM AND COMPONENT PROVIDER IN CABLING CONNECTING MONITORING & PROTECTING YOUR PV SYSTEM.

KNM RENEWABLE ENERGY SDN BHD SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN
NO.15 JALAN DAGANG SB 4/1
TAMAN SUNGAI BESI
43300 SERI KEMBANGAN
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60389463000
Fax No. :  60389442725
Website: http://www.knm-group.com
Category : MANUFACTURER
Contact Person : ABDUL HALIM ABDUL MANAP
Position : SENIOR MANAGER BUSINESS DEVELOPMENT
Telephone No. : 0386493102
Email : halim.manap@knm-group.com

Description of Products and Services :
TOTAL INTERGRATED SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE RENEWABLE ENERGY AND POWER INDUSTRIES. THE COMPANY PROVIDES ENGINEERING DESIGN PROCUREMENT MANUFACTURING INSTALLATION AND COMMISSIONING AND SERVICES

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
DOSH SBM01PVM01

KVC INDUSTRIAL SUPPLIES SDN BHD BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN
WISMA KVC LOT 3 JALAN P10/12
KAWASAN PERUSAHAAN BANGI 43650, BANDAR BARU BANGI SELANGOR
43650 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0389252828
Fax No. :  0389255899
Website: http://www.kvc.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : JOEL CHON WAI MING
Position : PROJECT ENGINEER
Telephone No. : 0126338986
Email : wm.chon@kvc.com.my

Description of Products and Services :
WE ARE SUPPLY AC & DC PROTECTION DEVICE RANGE OF ISOLATOR/DISCONNECTOR SWITCH MCBMCCBSPD FUSE & CARRIERS AND COMBINER BOXES.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
OUR PRODUCTS ARE CERTIFIED ACCORDING TO IEC & EN STANDARDS. WE HAVE KNOWN FOR A CONSIDERABLE PERIOD AND WE CAN ASSURE YOU ABOUT FINEST QUALITY AND CRAFTSMANSHIP OF OUR PRODUCTS.

LEAF ENERGY SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN
11 JLN 7/3 KAW
PERINDUSTRIAN SERI KEMBANGAN
43300 SERI KEMBANGAN
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60389572890
Fax No. :  60389483446
Website: http://www.leafenergy.com.my
Category : CONSULTANCY
Contact Person : POH TYNG HUEI
Position : BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Telephone No. : 0162025136
Email : th.poh@leafenergy.com.my

Description of Products and Services :
LEAF ENERGY IS A PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY FIRM WHICH ACT AS INDEPENDENT PARTY IN EVALUATING MANAGING AND DEVELOPING PV POWER PROJECT WITH DIFFERENT ENTITIES ACTING ON BEHALF OF PROJECT OWNER.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
LEAF ENERGY HAS INSTITUTE FOR SUSTAINABLE POWER QUALITY (ISPQ) CERTIFICATE (MBIPV/GCPV-10/059).

MAGTECH (M) SDN BHD SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
26A JALAN ANGGERIK MOKARA 31/G
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0351248088
Fax No. :  0351248588
Website: http://www.magtech.com.my/
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : LEE SOON KIT
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 0351248088
Email : sales@magtech.com.my

Description of Products and Services :
BIOGAS FIT APPLICATION

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
SURUHANJAYA TENAGA KONTRAKTOR ELECTRIK KELAS C ISO 9001:2008
MALAYSIAN SOLAR RESOURCES SDN. BHD. KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
LOT 74369 LEBUHRAYA TUN RAZAK
GAMBANG
26300 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
MALAYSIA
Telephone No. :  6095668131
Fax No. :  6095669131
Website: http://www.malaysiansolar.com
Category : MANUFACTURER
Contact Person : SYED EISA
Position : GENERAL MANAGER
Telephone No. : 60162317688
Email : syed@malaysiansolar.com

Description of Products and Services :
MALAYSIAN SOLAR RESOURCES IS MALAYSIAN PV MODULES MANUFACTURER. OUR RANGE OF PRODUCT FROM CLASSIC MODULES TO BIPV APPLICATION MODULES AND STATE-OF-ART ROOFTOP APPLICATION.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
IEC 61215 IEC 61730 IEC 61701 FROM TUV RHEINLAND GERMANY. CE MARKING CEC LISTED (AUS).
MATTAN CONSULTANCY SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
B-7-13A OASIS ARA DAMANSARA
JALAN PJU 1A/7A
47301 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0378322421
Fax No. :  0378322422
Website: http://www.mattan.com.my
Category : CONSULTANCY
Contact Person : SITI KAMARIAH ABD KADIR
Position : OFFICE MANAGER
Telephone No. : 0378322421
Email : siti@mattan.com.my

Description of Products and Services :
-PROJECT PLANNING&MANAGEMENT -FINANCIAL MODELLING & PROJECT FUNDING -FEASIBILITY STUDY & DUE DILIGENCE -SYSTEM & ENGINEERING DESIGN -CONSTRUCTION MANAGEMENT & SUPERVISION -T&C -OPERATION & MAIN

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :

MIKIMOTO COMMUNICATIONS SDN. BHD. SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
13-1 & 13-2 JALAN JURUAUDIT U1/37
HICOM GLENMARIE SECTION U1
40150 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60355692612
Fax No. :  60355692360
Website: http://info@mikimoto.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : NG WEI CHENG
Position : PROJECT ASSISTANT MANAGER
Telephone No. : 0127113983
Email : wcng@mikimoto.com.my

Description of Products and Services :
AUTHORISED DISTRIBUTOR OF POWER ONE SOLAR INVERTER

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
POWER ONE IS CSA CERTIFIED TO THE UL 1741 STANDARD. IT IS A CERTIFICATE OF COMPLIANCE.

PANASONIC ECO SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
LEVEL 2 WISMA PANASONIC
LOT 10 JALAN 13/2, 46200 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA
46200 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60379565430
Fax No. :  60379567555
Website: http://panasonic.co.jp/es/peseseng
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : KAISEI YANAGI
Position : GENERAL MANAGER
Telephone No. : 0123350715
Email : Kaisei.Yanagi@my.panasonic.com

Description of Products and Services :
PV MANUFACTURER – HIT & POLY WE SPECIALIZED IN: – SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS – ENERGY CONSERVATION DIAGNOSIS & SOLUTIONS – WASTE WATER TREATMENT & RECYCLE SYSTE

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
OUR PHOTOVOLTAIC PRODUCTS ARE CERTIFIES ON BELOW REQUIREMENTS: IEC61215 IEC61730-1 IEC61730-2 CE MARK & ROHS COMPLAINT.

PATHGREEN ENERGY SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
UNIT 13A10 BLOCK B PHILEO DAMANSARA 2
NO. 15 JALAN 16/11
46350 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0379578388
Fax No. :  0379578387
Website: http://www.pathgreen.com.my
Category : CONSULTANCY
Contact Person : FAUZATUL NIZA MOHAMED ZAIN
Position : MANAGER
Telephone No. : 0192862558
Email : info@pathgreen.com.my

Description of Products and Services :
RENEWABLE ENERGY (SOLAR, MINI HYDRO, BIOMASS & BIOGAS) END-TO-END PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES INCL. PROJ FEASIBILITY, DETAILED DESIGN, PROJ PLANNING & MGMT UP TILL TESTING & COMMISSIONING

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
ISPQ CERTIFIED MBIPV/GCPV 11 /133

PEKAT ENGINEERING SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
NO. 5 & 6 CUBIC SPACE
NO.6 JLN TEKNOLOGI 3/4, TAMAN SAINS SELANGOR 1 KOTA DAMANSARA
47810 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0323008010
Fax No. :  0392351050
Website: http://www.pekat.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : ABIGAIL
Position : ASSISTANT MARKETING MANAGER
Telephone No. : 60129638639
Email : abigail@pekatgroup.com

Description of Products and Services :
PEKAT ENGINEERING PROVIDES THE INDUSTRY WITH TECHNICAL SOLUTIONS FOR SURGE PROTECTION SYSTEM TRADING THE MAIN COMPONENTS OF RENEWABLE ENERGY PHOTOVOLTAIC MODULES INVERTERS AND MONITORING SYSTEM.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
Iso 9001:2008 Design supply distribution & installation of lightning protection equipment surge protection technology earthing systems phtovoltaic systems iso 50001:2011 Energy management system

PHANTOM ENGINEERING SDN BHD SERI MANJUNG, PERAK DARUL RIDZUAN
NO. 55 FIRST FLOOR PERSIARAN 2B
FASA 2B
32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN
MALAYSIA
Telephone No. :  056885855
Fax No. :  056885804
Website: http://www.phantom.my
Category : CONSULTANCY
Contact Person : AMIRUDDIN BIN ABD MALIT
Position : CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Telephone No. : 0125897757
Email : admin@phantom.my

Description of Products and Services :
OIL & GAS POWER PLANT SHIPBUILDING SHIP REPAIR CONSULTANCY INSPECTION AND MANPOWER SUPPLY

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
1) CIDB CERTIFICATE 2) CERTIFICATE BY MINISTRY OF FINANCE 3) PETRONAS LICENSE 4) VENDOR CERTIFICATE BY TENAGA NASIONAL BERHAD 5) VENDOR CERTIFICATE BY MINISTRY OF DEFENCE

RESTU INDAH SDN.BHD SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
NO.25 JALAN TS 6/8
TAMAN INDUSTRI SUBANG
47510 SUBANG JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60356360557
Fax No. :  60356325852
Website: http://www.rindah.com
Category : CONSULTANCY
Contact Person : ABDUL ALLIM SHAH BIN MOHD SHARIF
Position : MANAGING DIRECTOR
Telephone No. : 60356360557
Email : risb@rindah.com

Description of Products and Services :
ADVISING AND DEALING WITH THE CLIENTS ABOUT SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM INCLUDING GRID-CONNECTED & STAND ALONE (OFF-GRID) PV SYSTEM MINI HYDRO AND MICRO HYDRO SYSTEMS

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :

SFG TECHNOLOGY (M) SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
313 3RD FLOOR B BLOCK KELANA SQUARE
17 JALAN SS7/26 KELANA JAYA
47301 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60378809360
Fax No. :  60378051652
Website: http://www.sfg.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : NG SOOK WAN
Position : ASSISTANT MANAGER
Telephone No. : 60378809360
Email : ngsookwan@gmail.com

Description of Products and Services :
INVERTER & CHARGE CONTROLLER (LEONICS) • BOS & COMBINER BOX (MS 1837) • BATTERY MONITORING SYSTEM (MIDTRONICS) • DEEP CYCLE STORAGE BATTERRIES (SYSTEMS SUNLIGHT) • PV STRING MONITORING (ENERWISE)

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
INVERTER – IEC 61727, 62116, 60335-1, IEEE 929-200, AS 4777 & 3100, EN 6100 • FUSES, DISCONNECTOR – IEC 60269, 60947 • SPD – IEC 61643 • SWITCH DISCONNECTOR – IEC 60364

SOLAR SMART TECH SDN BHD GEORGETOWN, PULAU PINANG
1-L1-23A METRO AVENUE
LINTANG HJH REHMAH
11600 GEORGETOWN
PULAU PINANG
MALAYSIA
Telephone No. :  042839921
Fax No. :  048907980
Website: http://WWW.SOLARSMARTTECH.MY
Category : CONSULTANCY
Contact Person : TAN YUH KEAT
Position : CEO
Telephone No. : 042839921
Email : yuhkeat@solarsmarttech.my

Description of Products and Services :
SOLAR INTERGRATERS HEAT THERMAL SOLAR HOT WATER SYSTEM

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :

SOLARAH SDN BHD BANDAR DAMANSARA PERDANA, SELANGOR DARUL EHSAN
C511 CENTRE WING OFFICE
5TH FL METROPOLITAN SQ, JALAN PJU 8/1
47820 BANDAR DAMANSARA PERDANA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60377313040
Fax No. :  60321784012
Website: http://www.solarah.com
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : BRUCE SHO UMEMOTO
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 60122278787
Email : bruce@solarah.com

Description of Products and Services :
DISTRIBUTOR FOR SUNPOWER PV MODULES USING MONO-CRYSTALLINE CELLS PRODUCED IN MALAYSIA. HIGHEST EFFICIENT CELLS AND BEST WARRANTY. 20% EFFICIENT MODULES WITH 25 YEAR PRODUCT AND POWER WARRANTY.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
IEC 61730 IEC 61215 IEC 61701 SALT MIST CORROSION TEST 2PFG 1917/05.11 AMMONIA CORROSION TEST FROM TUV RHEINLAND GERMANY QIGU.E246423 CERT FROM UL.

SUN + LITE& POWER SDN. BHD. PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
NO. 6 JALAN BUKIT 11/2
46200 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60379632131
Fax No. :  60379602970
Website: http://www.sunlitepower.com.my
Category : MANUFACTURER
Contact Person : NIK HILMI NIK KADIR
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 0193385088
Email : nhilmi@sunlitepower.com.my

Description of Products and Services :
WE ARE FIRST MALAYSIAN SOLAR MANUFACTURING PLANT HEADQUARTERED IN SENFTENBERG, GERMANY.WE DO DESIGNS, DEVELOPS, MANUCFACTURES, AND MARKETS A-SI THIN-FILM PV.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
WE HAVE ISPQ SOLAR PV CERTIFIED BY SEDA,WIREMAN PW4 CERTIFIED BY ST. OUR SOLAR PV MODULES COMPLY TO MS 1837.OUR SCIENTISTS AND ENGINEERS HAVE EXPERIENCE WITH THE DESIGN, CONSTRUCTION & COMMISSIONING.

SUN DISTRIBUTION SDN BHD KUALA LUMPUR, W.P. KUALA LUMPUR
26-1
JALAN 1/149D BANDAR SRI PETALING
57000 KUALA LUMPUR
W.P. KUALA LUMPUR
MALAYSIA
Telephone No. :  0390553018
Fax No. :  0390553018
Website: http://www.sdsb.com.my
Category : EQUIPMENT SUPPLIER
Contact Person : WESLEY LOW
Position : MANAGING DIRECTOR
Telephone No. : 0169202045
Email : sundistributionmy@gmail.com

Description of Products and Services :
DISTRIBUTOR FOR SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES INVERTERS ACCESSORIES AND PERIPHERALS.

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
PHOTOVOLTAIC PRODUCTS ARE TUV CERTIFIED TO ENSURE QUALITY AND SAFETY DURING OPERATION.

SUNRISE PRIMA SDN BHD MALAYSIA, SELANGOR DARUL EHSAN
22JALAN BATAI LAUT 4 KAWASAN 16
TAMAN INTAN, KLANG
41300 MALAYSIA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  0333445748
Fax No. :  0333430724
Website: http://http:\\www.superdaya.com.my
Category : MANUFACTURER
Contact Person : JAMES LIM
Position : DIRECTOR
Telephone No. : 0122019912
Email : james@superdaya.com

Description of Products and Services :
MOUNTING STRUCTURE SPECIALIST SOLAR FARM INSTALLATION

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :
OUR PRODUCT IS TESTED BY IKRAM BIPV MOUNTING SYSTEMUSING ALUMINIUM STRAINLESS STEEL AND ON HOT DIP GALVANIZED STEEL.

TNB ENERGY SERVICES SDN BHD PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
LEVEL 4&5 EAST WING QUATTRO WEST BUILD
NO 4 LORONG PERSIARAN BARAT
46000 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
Telephone No. :  60376625111
Fax No. :  60376625112
Website: http://www.tnbes.com.my
Category : CONSULTANCY
Contact Person : IR MOHD AZHAR ABD RAHMAN
Position : MANAGING DIRECTOR
Telephone No. : 60376625111
Email : azhar-tnbes@tnb.com.my

Description of Products and Services :
SOLUTION PROVIDER IN GREEN ENERGY

Description of Safety / Quality and / or, Certification and Compliance of Products and Services :

 

Pelaburan dalam kuasa tenaga solar amat memberi pulangan yang baik , namun terdapat pihak yang mengambil kesempatan dan cuba menipu . Jesteru itu , Sebelum anda membuat sebarang bayaran dan pejanjian pastikan bahawa syarikat yang anda kerjasam adalah syarikat yang benar-benar mendapat kelulusan dan berdaftar dengan pihak berwajib . Malah ada syarikat yang mengenakan bayaran pemasangan yang amat tinggi dan menyebabkan pelaburan anda tidak dapat memberi peluang keuntungan yang maksimum dan baik.

By hasnan

Diploma dalam Sains Komputer (IT) dari UTM Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (IT) dari UKM

One thought on “MENJANA PENDAPATAN DENGAN TENAGA SOLAR”
  1. Tuan, puan,
    Apakah prosedur bg syarikat tempatan kategori pembekal utk mndapatkn kelulusan sbg kontraktor dr SEDA? Apakah standard yg sah dierima bg setiap bhn, kerana ada pelbagai jenis nombor isu yg digunapakai. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.