terpakai malaysia ucanlah system restorant malaysia

omega2 komputer linux sekecil duit syiling untuk pembangunan iot.

Anda berminat mendalami apa itu oit , harga yang mahal untuk memulakan projek anda ? kini tidak lagi dengan hanya harga USD 5 (RM 15-20) anda kini mampu mendapatkan komputer bagi porjek iot anda yang di datangkan bersama sistem pengoperasian linux dan sambungan wifi .

Projek yang di perkenakan di laman web kick starter  bagi mendapatkan dana mereka kini anda boleh menyumbang dengan membeli .  Malah untuk menjalankan projek iot anda ia akan lebih mudah dengan antaramuka pengaturcaraan yang mudah terutama bagi tujuan pembelajaran di sekolah.

Selain wifi , ia juga menyokong penyambungan GPS , GPRS dan Bluetooth  malah boleh digunakan bersama-sama projek arduino anda .

Terdapat juga module-module lain yang boleh digunakan bersama module utama ini bagi tujuan berkaitan projek anda .

untuk maklumat lanjut dan mendapatkan omega anda boleh layari ..

https://www.kickstarter.com/projects/onion/omega2-5-iot-computer-with-wi-fi-powered-by-linux

Write a Comment

view all comments

*