Menyediakan setup bagi pelayan pengeluaran (Production Server)
Berikut adalah arahan bagi membolehkan proses push ke pelayan utama .

$mkdir -p  /home/git/nama_projek.git

$cd /home/git/nama_projek.git

$git init –bare

$vi hooks/post-receive

#!/bin/sh

GIT_WORK_TREE=/var/www/nama_projek git checkout -f

$ chmod +x hooks/postreceive

 

By hasnan

Diploma dalam Sains Komputer (IT) dari UTM Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (IT) dari UKM