Spyware pada Windows 10 preview

Screen Shot 2014-10-03 at 10.56.11 PM pihak microsoft dalam statmentnya menyatakan bahawa  windows10 preview mereka terdapat spyware yang akan merekodkan kesemua aktiviti anda semasa mengunakannya  . Perisian ini dikatakan bagi tujuan  mereka mendapat makluman tentang kelemahan sistem dan sebagainya . Yang pastinya tiada yg percuma dari pihak microsoft , teknikal privew ini bagi tujuan mereka mendapatkan maklumbalas dari pengguna teknikal yang akan memberi sokongan dan pembangunan sistem berasaskan sistem operasi ini . Maklumat lanjut , boleh anda baca melalui url di bawah

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-privacy-statement

Write a Comment

view all comments

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.