touct
Menurut cicret.com , mereka telah memperkenalkan satu gajet pintar yang akan dipakai di lengan sebagai gelang . Gajet ini mampu mengeluarkan pancaran projektor dan akan memaparkan image skrin pada tangan anda.

Selain dari paparan pada tangan , Ia guga mampu menerima resporn dari anda apabila sentuhan di buat pada lokasi yang terpapar pada tangan anda.

Namun begitu , Projek ini masih di peringkat pembangunan dan penyelidikan tedapata prototaip projek ini namun masih jauh dari ilustrasi yang di tunjukan pada iklan video ini .

Sumber :-

http://cicret.com/wordpress/

By hasnan

Diploma dalam Sains Komputer (IT) dari UTM Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (IT) dari UKM