Bo tillsammansFlytten med firman

Flyttfirmor och avtal

BäraIdag är det många flyttfirmor som gör överenskommelser med kunderna över mail. Det skickas ut en kortare beskrivning av de kostnader som kunder kommer behöva stå för och även bekräftelsen sker på ett lite halvdant sätt. Sen finns det även flyttfirmor som är mycket ordningsamma och där både offert, bekräftelse och avtal signeras av båda parter. Vill du vara säker på att det är en seriös flyttfirma du anlitar ska du undvika de lite slarvigare företagen. Satsa istället på att välja en flyttfirma som erbjuder dig ett detaljerat och korrekt avtal som du har möjlighet att signera och erhålla en kopia av. Har du inte använt dig av en flyttfirma tidigare (eller åtminstone inte en som är av seriösare slag) kan det vara svårt att veta hur avtalet ska vara utformat. Här nedan har vi därför skrivit upp de punkter som alla seriösa flyttavtal ska inkludera.

Skriva avtal med flyttfirma – detta ska anges

  • Vilken omfattning arbetet innebär. Vad är det flyttfirman ska göra när de är hos dig? Ska de packa och packa upp eller ska de endast bära? Vem ska göra flyttstädningen och är detta något som är angivet på avtalet?
  • Se till att en tidsplan är angiven i avtalet. Det ska stå tydligt hur lång tid flytten beräknas ta. Sedan är det också viktigt att vara införstådd med att saker kan inträffa som orsakar förseningar, t.ex. stopp i trafiken när bohaget flyttas.
  • Priset ska alltid anges i avtalet. Även om företaget tar betalt per timme ska både timpris såväl som slutpris vara angivet så att du känner trygghet.
  • Det är inte ovanligt att mycket ömtåliga eller väldigt tunga föremål kostar extra att flytta, just eftersom de kräver en annan form av transport och hantering. Se till att du anger detta redan i samband med bokning och att de finns med på ditt avtal.

Ett avtal kan vara utformat på många olika sätt och fortfarande vara seriöst och professionellt. Är du fortfarande osäker på vad som gäller rekommenderar vi att du utgår från det avtal som Bohag 2010 har satt upp. Du kan enkelt ta en kopia på detta avtal och be flyttfirman att fylla i informationen. Säkerställ också att företaget har angett sitt organisationsnummer på avtalet och att du får en bekräftelse på uppdraget. Utan ett avtal kan det vara mycket svårt att bevisa vad ni har kommit överens om – speciellt om du kontaktade flyttfirman över telefon. Avtalet är till för att skydda dig som kund, men fungerar också som ett skydd för flyttfirman. Skulle det uppstå en tvist mellan er blir den betydligt enklare att lösa om det finns ett avtal att utgå från.