Takbesiktning

Investera i ditt hus – lägg om taket

Taket kan behöva läggas om med jämna mellanrum för att undvika att fukt och mögel tar sig in i byggnaden, vilket leder till dyra omkostnader för sanering och renovering. Enligt tidningen Villaägarna är den tekniska medellivslängden på de vanligaste materialen: papptak 15-20 år, takpannor 30 år och korrugerad plåt 40 år. Med rätt underhåll kan man dock förlänga takets livslängd till det dubbla. Vissa typer av takpannor går dessutom ofta att återanvända, vilket minskar kostnaderna för takbytet –tak göteborg.

Vad erbjuder en seriös takläggningsfirma?
De flesta seriösa takläggningsfirmor erbjuder underhåll av tak, byte av tak, tak- och fasadtvätt och rivning av tak. En del takläggare sätter även upp solceller, vilket dock kräver att hela taket byts ut då solcellerna minskar i effektivitet om de måste tas ned och sättas upp igen på grund av takläggning. Eftersom olika takmaterial kräver olika kompetens har takläggare ofta en bred kompetens och goda kunskaper om vilket tak som passar kundens hus och behov.

Hos de flesta takläggningsfirmor ingår oftast en kostnadsfri konsultation gällande just dina behov. Dessutom ingår ofta besiktning av taket före och efter arbetet. Det rekommenderas att besiktiga taket en gång efter att underarbetet är färdigt och en gång efter att takpannorna kommit på när arbetet är klart. Bäst är att låta takläggaren kalla in en oberoende besiktningsman eftersom takläggaren har bäst kunskaper om när arbetet är klart.

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till vid byte av tak, exempelvis hur takstolarna är konstruerade, takets lutning

Renovera hus - Tak

samt hur lättskött taket ska vara. Korrugerad plåt är det mest lättskötta takmaterialet, följt av gröna tak med växter på ytskiktet som skyddar mot slitage och UV-strålar.

Att tänka på när du anlitar takläggare
När man anlitar hantverkare är det viktigt att man jämför olika firmor för att få ett bra pris. Detta kan göras genom att ringa runt till olika firmor på din hemort och be om offerter. Enligt Villaliv har hemsidan BraBygg.se bra offertmallar att använda när man jämför takläggare och få tips inför casinospel. Det är även fördelaktigt om beställaren och takläggaren upprättar en skriftlig överenskommelse om vilket arbete som ska utföras för att alla ska bli nöjda med resultatet.

Ska du byta ytskikt, takmaterial och färg på taket behövs bygglov, men ska du byta till ett tak av samma material och kulör eller göra en fasadtvätt i göteborg behövs inget bygglov. Du ansöker genom att kontakta byggnadsnämnden i din kommun, När du får veta att bygglov behövs skickar du in en skriftlig ansökan med rätt handlingar, vilken finns på kommunens hemsida. När ansökan behandlats skickar byggnadsnämnden ett mottagningsbevis där det står hur lång tid ärendet kommer att ta. Byggnadsnämnden kontrollerar sedan om ändringen är genomförbar genom att titta på ritningar och materialval. Beviljas du bygglov får grannar och andra berörda tre veckor på sig att överklaga, annars vinner bygglovet laga kraft. När bygglov beviljats håller byggnadsnämnden ett möte med dig där genomförandet av projektet diskuteras. Efter mötet kan byggnationen påbörjas. Ett bygglov är giltigt i tre år vid opåbörjad byggnation och i fem år vid påbörjad byggnation. Får du inte beviljat bygglov överklagar du till Länsstyrelsen.