Takrenoveringar

TakbesiktningTakrenoveringar

Renovera tegeltaket

Har du ett hus med tegelpannor? Då kan du behöva renovera taket med takläggarestockholmslän.se om pannorna suttit på i flera år. Ibland kan man bara byta ut de tegelpannor som blivit dåliga, men om taket är mycket till åren kan det vara värt att lägga om det helt. Oftast är det inte pannorna som blivit dåliga, det är underlaget som de ligger på. Ett riktigt bra lertegel kan i bästa fall hålla i flera hundra år.

Sköt om taket – hindra läckage
Att kontrollera taket regelbundet är viktigt för att undvika läckage. Takpannor kan gå sönder om tunga grenar faller på dem eller om tung snö belastar dem år efter år. Om du ser att en panna fått en skada behöver den bytas ut så att inte fukt tränger ner under den. Om taket redan är hundra år gammalt kan det blir skador under teglet som gör att det läcker in fukt på vinden eller i huset. Du kan enkelt lösa detta om det handlar om ett par få pannor – och om du tänker på säkerheten då du utför uppgiften. Ett fall från taket kan ge allvarliga skador, till och med döden. Du behöver ha en säker stege och ett rep som kan skydda om du tappar fotfästet. Taket kan ha en hal yta. Moderna tak har säkerhetsutrustning som bryggor och takstegar, men oavsett hur taket ser ut får man aldrig tumma på säkerheten. Är du det minsta osäker ska du anlita en yrkesman.

Byta tegelpannorRött litet hus - Papptak
Börja med att lyfta den tegelpanna som överlappar den skadade pannan. Det kan vara så att du behöver lätta även på pannorna några rader ovanför för att kunna dra bort den panna som ska bytas ut. Dra ut den skadade pannan och skjut in en ny utbytespanna under den panna som överlappade den skadade pannan. Se till att alla pannor som du lättat på i raden ovanför läggs korrekt. Om vädret är blåsigt kan du behöva spika fast den nya takpannan men oftast räcker det att stämma av att allting sitter som det ska. read more

Read More